Press Release | 6 December 2016
English language version here
Boson Energy i Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego podpisały list inetencyjny o współpracy w celu zgodnych działań na rzecz przystępnych rozwiązań  przyjaznych środowisku 

Warszawa, 6 grudnia 2016. Boson Energy Polska i Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego informują, iż podpisały w ostatnim czasie List intencyjny mający na celu prowadzenie prac badawczo –rozwojowych w zakresie rozwiązań służących zagospodarowywaniu odpadów.

 

Wzrastające zainteresowanie Polski odnawialnymi źródłami energii jak również decyzje rządu w obszarze niezależności i bezpieczeństwa energetycznego  stanowią szansę dla nowych technologii opartych na lokalnych zasobach surowców.

 

W wyniku współpracy  nastapi połączenie dwóch aspektów: 1. Technologia gazyfikacji  opatentowana  przez Boson zapewnia efektywne i  ekonomiczne rozwiązanie dla instalacji produkującej energię elektryczną i ciepło na małą skalę, co wprost wychodzi naprzeciw krajowemu zapotrzebowaniu na rozproszoną i zrównoważoną energetykę. 2. Instytut ma doświadczenie  w dziedzinie energooszczędnych technologii, maszyn i energooszczędnej produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Kluczowym celem jest zaangażowanie Instytutu jako uprzywilejowanego partnera w celu wspierania wdrażania technologii posiadanej przez Boson w szczególności  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny  Rozwój  i Regionalnych Programów Operacyjnych.

 

Jan Grimbrandt, Prezes i Przewodniczący Zarządu Boson Energy S.A. :

 "Podpisanie tej umowy jest zgodne z zaangażowaniem naszej firmy w rozwój i wdrażanie innowacyjnych i przyszłościowych rozwiązań w zakresie energetyki w Polsce. Dzięki swojemu wizjonerskiemu a zarazem pragmatycznemu  podejściu Polska jest dobrze przygotowana, aby być przykładem dobrych rozwiązań , a Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego jest cenioną polską instytucją, której kluczowe obszary działania wprost odpowiadają  przedmiotowi działalności Boson.

 

Stefan Góralczyk, Dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego „Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego działalność w obszarze ekologicznych technologii zagospodarowania odpadów jest jednym z kluczowych obszarów zainteresowania Instytutu. Prowadzimy ścisłą współpracę w zakresie realizacji projektów proekologicznych o zasięgu międzynarodowym, krajowym i regionalnym.  Dzięki nawiązanej współpracy badawczo-rozwojowej z Boson Energy nasz Instytut będzie mógł realizować wspólne projekty i wesprzeć wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze energii odnawialnej”

 

---

Boson Energy

BOSON ENERGY rozwija i dostarcza nowoczesne technologie w zakresie energii, odpadów, wody, oraz rozwiązań (e) mobilnych. Przystępne rozwiązania rozproszonej kogeneracji w oparciu o paliwa stałe - z zaprojektowanymi rozwiązaniami  dla  wysokiej dostępności systemu . Rozwiązania “In My Back Yard” budują lokalną niezależność i dobrobyt zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

www.bosonenergy.com

 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS), założony w 1951 roku, jest interdyscyplinarną, naukową jednostką badawczą. Instytut prowadzi badania, prace rozwojowe i działania eksperymentalne w ramach implementacji mechanizacji i automatyzacji w przemyśle energetycznym, budownictwie, górnictwie skalnym i gospodarowaniu odpadami. IMBiGS upowszechnia i wdraża nowe rozwiązania technologiczne, techniczne i organizacyjne do praktyki gospodarczej. Realizowane projekty w dziedzinie energetyki to  m.in. projekt MORE ENERGY "mobilna linia demonstracyjna do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – zmikronizowanej biomasy"(program LIFE +).

www.imbigs.pl

Agnieszka Rypinska

Director of Strategy and Development

Boson Energy Polska Sp. z o.o.

Tel +48 506 143 670                                 

poland (a) bosonenergy.com                                                                

 

Patrizia Luchetta

VP Public Affairs

Boson Energy SA

Tel +352 621 203 004

press (a) bosonenergy.com

Robert M. PODGÓRZAK

Head of Department of the European Research Area and International Cooperation

Institute of Mechanized Construction and Rock Mining

Tel. +48 22 847 53 68

r.podgorzak (a) imbigs.pl